قرارداد شراکت شریک

تهیه و تنظیم وعقد قرارداد شراکت با شریک موردنظر شما توسط تیمی از کارشناسان زبده و حرفه ای شریک یاب متشکل از وکیل پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی

ارایه مشاوره به صورت تخصصی در زمینه شراکت و رفع ابهامات و ارایه راهکار در موارد بروز مشکل و دعاوی حقوقی بین شرکا

شراکت شریک